fbpx

Dát sensory do úlu je hračka. Měří tam zvuk, teplotu, vlhkost a váhu. Tyto informace poté shromažďujeme na našich serverech, analyzujeme a odesíláme do webové aplikace.

Ta je přístupná jak z počítače, tak z mobilu. Včelař v reálném čase sleduje dění v úlu (váhový přírůstek medu, úbytek zásob, stres včel aj.). Vidí také historii v úlu.

BOMBUS

BOMBUS tvoří centrální jednotku celého zařízení na straně včelaře – v pravidelných intervalech sbírá a zpracovává data ze senzorů, které pak odesílá do internetu přes WiFi nebo GSM. Hub se také stará o napájení celého systému z baterie, kterou dovede v letních měsících nabíjet ze solárního článku.

Jeden Hub dovede obsloužit 5 úlových senzorů (zvuk, teplota, vlhkost) a jednu úlovou váhu.

Do samotného úlu se skrze česno nebo otvor ve dně úlu vkládá malý senzor jménem Apicula, který je připojený k Hubu. Senzor na povel Hubu snímá krátké zvukové nahrávky dění v úlu a zaznamenává změny v teplotě a vlhkosti.

Senzor v úlu zůstává po celý rok – vyjma času, kdy včelař potřebuje manipulovat s celým úlem. V takových případech včelař dovede během pár vteřin senzor z úlu vyjmout.

Apiculu jsme postavili na zařízení Ruuvi, které je certifikováno na použití v celém světe.

APICULA

CORDULIA

Váha, neboli Cordulia, v sezóně měří přírůstek medu, mimo sezónu úbytek zásob. Má rozměry o pár centimetrů větší než samotný úl a umisťuje se mezi dno a podstavec, aby měřila celou váhu úlu včetně dna, nástavků i rámků.

Včelař se o vyhodnocení dění v úlu dozví dvěma způsoby – kdykoli si může na telefonu nebo počítači otevřít webovou stránku s aktuálními hodnotami a jejich vývojem v čase. A jednou za týden dostane e-mailem nebo SMS zprávou vyhodnocení posledních 7 dní společně s komentářem od našeho experta.

WEBOVÁ APLIKACE

ANALÝZA

Na pozadí celého systému běží aplikace, která zpracovává příchozí data, hlídá změny a hledá vzory, které indikují změny v úlu. Čím více úlů systém “uslyší”, tím lépe dovede vyhodnocovat situace a pomáhat jednotlivým včelařům.

Přesunout se na začátek